Centrum Zamówień Publicznych i PPP
Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego
oraz
Urząd Miasta Łodzi
serdecznie zapraszają na:

III. MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

z cyklu
"Reforma prawa zamówień publicznych" nt.

"Strategiczne zamówienia publiczne"

w dniach 29-30 września 2016 r.
na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego

Język konferencji: polski i angielski
Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie

Organizatorzy


Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego


Informacje o aktywności centrum: www.centrumzp.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji UŁ