KontaktWydział Prawa i Administracji UŁ
Kopcińskiego 8/12 (Rondo Solidarności)
Pokój: 3.13 bud.A, IIIp.
90-232 Łódź