III. Międzynarodowa Konferencja z cyklu Reforma Prawa Zamówień Publicznych nt.

STRATEGICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNECentrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego


Informacje o aktywności centrum: www.centrumzp.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji UŁ