III. Międzynarodowa Konferencja z cyklu Reforma Prawa Zamówień Publicznych nt.

STRATEGICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Bardzo dziękujemy za wspaniałe recenzje naszych dwóch poprzednich konferencji i zachęceni przez uczestników zamierzamy organizować ją corocznie w celu pogłębienia debaty nad zmianami w systemie zamówień publicznych.

Celem konferencji w 2016 r. jest analiza aktualnego stanu prawnego systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście implementacji tzw. nowego pakietu legislacyjnego UE.

Panele konferencji:
  • Reforma zamówień publicznych w prawie polskim i prawie unijnym
  • Zielone zamówienia publiczne
  • Innowacyjne zamówienia publiczne
  • Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

Gośćmi honorowymi konferencji będą światowej sławy specjaliści w dziedzinie zamówień publicznych:

  • prof. Sue Arrowsmith, University of Nottingham, UK
  • Chris Bovis, Hull University, UK

Konferencja adresowana jest zarówno do pracowników nauki, jak również do zamawiających i wykonawców. Analiza uregulowań prawnych będzie ukazana w kontekście zarówno dobrych praktyk, jak i najczęściej popełnianych błędów.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli Komisji Europejskiej, Urzędu Zamówień Publicznych, uniwersytetów polskich i zagranicznych oraz praktyków stosujący ustawę Prawo zamówień publicznych. Zapraszamy do udziału oraz zgłaszania tematów wystąpień konferencyjnych oraz tytułów rozdziałów do planowanej monografii.


PROGRAM KONFERENCJI Wykaz referatów


Organizatorzy


Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego


Information about Center: www.centrumzp.uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji UŁ