III. Międzynarodowa Konferencja z cyklu Reforma Prawa Zamówień Publicznych nt.

STRATEGICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEUczestnictwo w konferencji jest odpłatne. Opłata z tytułu udziału w Konferencji wynosi 450,00 zł i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie, w tym uroczystą kolację (nie obejmuje natomiast kosztu noclegów ze śniadaniami).

Termin dokonywania wpłat upływa w dniu 23 września 2016 roku. Opłatę prosimy przelać na konto:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
Nr rachunku bankowego: 42 1240 3028 1111 0010 2943 5358
Tytuł wpłaty: ZP2016_III, imię i nazwisko

REJESTRACJA:

Aby zgłosić uczestnictwo w konferencji należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy. Po kliknięciu na przycisk „Wyślij zgłoszenie na konferencję” na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia. Formularz rejestracyjny czynny będzie do 31 sierpnia 2016 roku.
Dane uczestnika
Dane do korespondencji
Udział w konferencji
Udział w konferencji z referatem
Udział w konferencji bez referatu
Udział w kolacji
Dane do wystawienia faktury
Ważne: Zasadą jest, że UŁ wystawia faktury na wpłacającego, ale jeśli wpłacającym jest osoba fizyczna dopuszcza się możliwość wystawienia faktury na instytucję, pod warunkiem, że pełne dane do faktury zostaną zamieszczone w treści wpłaty.
Proszę rozwiązać równanie

Organizatorzy